Personal tools
You are here: Projekty ESF o.s. Řemesla Kunštát

ESF o.s. Řemesla Kunštát

esf


Využití zkušeností o.s. Řemesla Kunštát v ICT pro vzdělávání cílových skupin

Podpořeno z operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost v JM kraji.

 

Cílem projektu je připravit a pilotně ověřit kurzy dalšího vzdělávání zrakově handicapovaných a pracovníků v oblasti uchování kulturního dědictví s využitím unikátních zkušeností, které o.s. Řemesla v Kunštátě získaly svojí dosavadní prací s cílovými skupinami. Na základě zjištěné aktuální poptávky po rozvoji znalostí a dovedností pro využívání ICT při pracovních činnostech nevidomých a při digitalizaci a archivaci kulturních hodnot.  Jednotlivé kurzy  na sebe navazují a přinášejí získání ucelených dovedností v definovaných oblastech. Informovanost cílových skupin zajistí u modulu pro zrakově handicapované partner projektu a další spřízněné organizace (Tyfloservis,  SONS  Blansko, Bílý klíč porozumění a Kunštát PRO FUTURO o.p.s.)   Cílovou skupinu pracovníci kulturních institucí pomohou získávat nejen dobré kontakty z dosavadní spolupráce s členy sdružení, ale též publicita, kterou získalo v odborných kruzích vytvoření makety Codexu Gigas a maket pergamenových rukopisů královny Elišky Rejčky za účasti člena žadatele.

 

OPEN  SOURCE  PROJEKT  NVDA  (NonVisual Desktop Access) 

Homepage projektu                           Download instalátoru

doc. PhDr. Václav Šplíchal, CSc.:  Slepý mládenec a včelí království

Knihovna digitálních dokumentů pro nevidomé                              logo sons


Dokumenty projektu:

Schválení žádosti o finanční podporu

Tisková zpráva září 2011

 

Foto Vzdělávací projekt ESF

Foto vzdělávací projekt ESF  pilotní ověření


Foto Vzdělávací  projekt ESF  Muzeum  Boskovicka  únor 2012Document Actions
  • Misli.cz
  • Powered by Plone
  • Valid XHTML
  • Valid CSS
  • Section 508
  • WCAG