Personal tools
You are here: Our Activities The History of the Activities Přednáška švýcarské lektorky Bohumily Havlíkové (2.1.2010)

Přednáška švýcarské lektorky Bohumily Havlíkové (2.1.2010)


2.1.2010 proběhla v Pensionu U Sochy přednáška švýcarské lektorky Bohumily Havlíkové o výchově handicapovaných dětí.

 

handicap

 

 

 

 

Hodnocení jednoho z účastníků přednášky

Přednáška ͈ Handicapovaní adolescenti dnes ̎ konající se 2. ledna 2011 v Penzionu U Sochy předčila mé očekávání. O své zkušenosti z praxe ve Švýcarsku se s námi podělila paní Bohumila Havlíková. Odborník a úžasná žena, která se otevřeně bavila o tématech, jež jsou v České republice bohužel stále tabuizované.  Je opravdu nutné a důležité vědět, že lze k adolescentům s postižením přistupovat zcela normálně, jako k intaktní populaci.

Celý přednes byl velmi poutavý a zajímavý. Přínosem se stala i diskuze, při níž jsem se dozvěděla mnoho nových informací z praxe, jak ze Švýcarska, tak i z České republiky.

Velice mě těší, že jsem takového odborníka poznala a je mi inspirací nejen v pedagogické praxi. Proto bych chtěla poděkovat společnosti Kunštát PRO FUTURO o. p. s za zorganizování této přednášky, za vytvoření příjemné atmosféry a také za výborné pohoštění. Jsem velice ráda, že jsem se mohla zúčastnit a získat tak mnoho užitečných poznatků a informací.

V Brně 2. ledna 2011                                                            

Veronika Grbavčicová

Studentka Pedagogické fakulty, 2. ročník navazujícího magisterského studia, obor: Speciální pedagogika+ Výtvarná výchova pro 2. stupeň ZŠ

 

Document Actions
  • Misli.cz
  • Powered by Plone
  • Valid XHTML
  • Valid CSS
  • Section 508
  • WCAG